Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia duszpasterskie na 26 sierpnia

Ogłoszenia duszpasterskie na 26 sierpnia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.UROCZYSTOŚĆ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ 26.08. 2018r

Kołbacz g. 8 30- dziękczynna w 70 r. urodz. Marii

Żelewo g.10 00- dziękczynna za otrzymane łaski

Kołbacz g.11 30- + Damian Synówka ( 10 r. śm.)

Debina g.13 00- + Anna i Jan

2. Msze św. w tygodniu w Kołbaczu;

Poniedz. g. 18 00- + Józef ( r. śm.)

Wtorek g. 18 00- + Józef

Środa g. 18 00-

Czwartek g. 18 00-

Piątek g. 18 00- +Aleksandrę Polak, + teściów Ludwikę i Bronisław Laufer

Sobota(01.09) g. 14 00-DOŻYNKI Gminne ; Msza dziękczynna za plony

g. 17 00-ślub Edyta Erlich /Paweł Leśniewski

g.18 00- w intencji Bronisławy / I sobota;Nabożeństwo i Apel

DĘBINA – piątek g. 17 00-+ Bolesław Lewandowski ( int. żalobników)

3.XXII NIEDZIELA ZWYKŁA02.09. 2018 r.Adoracyjna , Zmiana Tajemnic Różańca

Kołbacz g. 8 30- dziękczynna w rocz. ślubu i za rodzinę

Żelewo g.10 00- + rodziców; Anatol i Zofia

Kołbacz g.11 30- dziękczynna w 11 r. urodz. Zuzanny

Debina g.13 00- + Waldemar Kaczanowski

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont), za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątanieprzygotowujących ślub.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz