Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia duszpasterskie na 24 czerwca

Ogłoszenia duszpasterskie na 24 czerwca

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA 24.06.2018 r.

Kołbacz g 8 30- +Janina i Paweł Kiedrzyń i zm z rodziny

Żelewo g.10 00-+Henryk Drulla ( 15 r. śm.)

Kołbacz g. 11 15 –litania do NSPJ

g.11 30-+ Kazimierz Mikuś / CHRZEST; Julia Cębrzyńska

Dębina g.13 00- dziękczynna za Danutę i Jana Żygadło ( synowie z rodzinami)

! od g. 18 00 – 24 godzinna adoracja NS i post w intencji powołań

(Róze Różańcowe , ministranci i wierni)

2. Msze św. w tygodniu w Kołbaczu;Nabożeństwo do NSPJ

Poniedz. g. 18 00-+ Mirosław Lewandowski ( int. żałobników)

Wtorekg. 15 00 – CHRZEST ; Antoni Kuczyński

g. 18 00-

Sroda g. 18 00- + Władyaławę

Czwartek g.18 00 –

Piątek (św. Ap Piotra i Pawła) g. 18 00- dziękczynna z okazji urodz.Henryki

Sobota g. 12 00 – CHRZEST ; Franciszek Krzemień

g.16 00- ślub Pamela Zawada / łukasz Szajewski

g. 18 00-+ Aleksandrę Polak (11 r. śm.)

ŻELEWO- Środa g. 17 00-Nie ma !

3.XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 01.07.2018r.- Ks. Piotr Donarski

Kołbacz g. 8 30- + Mikolaj Jarmużek ( 7 r. śm.)

Żelewo g.10 00- + + rodziców i siostry

Kołbacz g.11 30-+Władysław Kaźmierczak (23 r. śm/Zmiana Tajemnic Różańca

Debina g. 13 00- + Wacław i Laura

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątanieprzygotowujących ślub.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz