Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia duszpasterskie 16 grudnia

Ogłoszenia duszpasterskie 16 grudnia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.III NIEDZIELA ADWENTU16.12.18r. Ofiary na remont kościoła w Kołbaczu.

Kołbacz g. 8 30- + rodziców i brata Stanisława

Żelewo g. 10 00- + Marta i Adam 

Kołbacz g. 11 30- +Ryszard Musialski 

-promocja na ministranta Adama Gołowieńca

Dębina g. 13 00- + Ryszard Musialski ( 5 r. śm.)

2. Roraty w tygodniu w KOŁBACZU ;

Poniedziałek g. 10 00-proszę panów do oprawienia choinek !

g. 18 00- 

Środa 19.12. Spowiedź Świąteczna

Dębina od g. 17 00-

Żelewo od g. 17 30-

Kołbacz od g. 17 00-

g. 18 00- Zakończenie Rorat dla dzieci

Piątek!g. 19 00-+ Karolina i zm. z rodziny

Sobota g. 11 30- ZBIÓRKA MINISTRANTÓW ( na plebanii) 

g. 18 00-+ Józef Kopczyński( 31 r, śm.) + rodzice ; Marcjanna i Andrzej

3. IV NIEDZIELA ADWENTU23.12.2018r.

Kołbacz g. 8 30- + Stefania i Jan Kozielscy

Żelewo g. 10 00- + Czesław i Józefa Czudowscy ,+ Bartosz Kryś 

Kołbacz g. 11 30- + rodziców i zm. z rodziny

Dębina g. 13 00- + Maria Mroczek

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont), za opiekę nad światynią, za tydzień( na święta) proszę o posprzątaniemieszkańcówUL.CYSTERSÓW 7A,B,C.

Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela.

Opłatki na stół wigilijny, świece Caritas 15 zl i 5 zł.i kartki świąteczne

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień ! 

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz