Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia duszpasterskie 6 maja

Ogłoszenia duszpasterskie 6 maja

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.VI NIEDZIELA WIELKANOCY 06..05..Adoracja / Zmiana Tajemnic Różańca

Kołbacz g 8 30- + Janina i Marian

Żelewo g.10 00-+ Stanisławę i Jan

Kołbacz g.11 30-+ rodziców; Stefanię i Karol, Anna i Adam + rodzeństwo

Dębina g.13 00- + Jan Chełstowski i + Czesław Marek

Kołbacz g.18 00- Nabożeństwo/ dziękczynna w 45 r. sl. Marianna i Marian

2. Msze św. w tygodniu w Kołbaczu i Nabożeństwo Majowe o g. 18 00

Poniedziałek g.18 00- dziękczynna w 9 r. ur. Wiktora

Wtorek (św. Stanisław Bp m. )g.18 00- + Stanisław

Sroda g. 18 00- dziękczynna w 10 r. ur. Agaty

Czwartekg. 16 00- próba dzieci pierwszokomunijnych

g. 18 00- + Marta ( 3 r. śm.)

Piątekg.18 00- + rodziców i rodzeństwo

Sobotag. 10 00- spowiedź i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ( I Komunia)

g.18 00- +Ignacy, Katarzyna Smyl, + Mieczysław Pasternak

ŻELEWO ; Środa g. 17 00- o łaskę zdrowia dla Sławomira

3. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 13.05.2018 r.

Kołbacz g 8 30- + Jadwiga i Walerian Orłowscy

Żelewo g.10 00-+ Helena i Bolesław Umińscy, + Kazimiera i Piotr Sołonko

Kołbacz g.11 30-I KOMUNIA

Dębina g.13 00- + Anna Cybulska

Kołbacz g.18 00- Nabożeństwo/ /Procesja Fatimskai Msza św.; + Józefę

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątanie rodziców dzieci komunijnych.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła!

Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz