Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia 9 czerwca

Ogłoszenia 9 czerwca

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.ZESŁANIE DUCHA ŚW.-“Zielone Świątki“-09.06- kończy okres Wielk.

Kołbacz g.  8 30- + rodziców; Maria i Piotr, dziadków; + Anna i Józef

Żelewo g. 10 00- + Piotr , Salomea, Władysław 

Kołbacz g. 11 15- Litania do NSPJ

g. 11 30- + rodziców i brata

Promocja ministrantcka; Wiktora Wąchalskiego

Dębina g. 13 00- + Janina i Zygmunt Pach i + Wiesław Babin

2. Msza św. w tygodniu w Kołbaczu i Nabożeństwa Czerwcowe;

Poniedziałek NMP Matki Kościoła g. 18 00-+ Iwona (1 r. śm.)

Wtorek g. 18 00- dziękczynna za łaskę zdrowia

Środa g. 18 00- + Marek Piskor( od sióstr z rodz, i siostrzenicy)

Czwartek 13.06. g. 18 00-+ Antomi i zm. z rodziny/ procesja Fatimska

Piątek g. 18 00-+ Antoni(30 r. śm)Kłosiński i zm. z rodz. Kłosińskich

Sobota g. 18 00- + Stanisław i zm. z rodziny

ŻELEWO – Środa g. 17 00-

3. NŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 16.06.2019 r./ofiary na remont kościoła w Kołbaczu

Kołbacz g.  8 30- + Kazimierz Mikuś

Żelewo g. 10 00- + Helena i Sergiusz Kućko 

Kołbacz g. 11 15- Litania do NSPJ

g. 11 30- dziękczynna w 8 r. urodz. Alicji o zdrowie i bł. Boże

Dębina g. 13 00- + rodziców i teściów

4. Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców Ul Sz. Mnichów 6D.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej; Gość Niedzielny,Niedziela

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła

Blogosławieństwa Bożego I opieki Matki Bożej na każdy dzień!.

Szczęść Boże

Ks. Proboszcz