Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia 19 stycznia

Ogłoszenia 19 stycznia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. II NIEDZIELA ZWYKŁA 19.01.2020 r. ofiary na remont kościoła w w Kołbaczu

Kołbacz g. 8 30- + Władysław Abramowski i zm. z rodziny 

Żelewo g. 10 00- + Antoni Dyszczyk (od sąsiadów) 

Kołbacz g. 11 30- + Anna Prażuch ( 22 r. śm.) 

Dębina g. 13 00- + Wacław Kaniewski ( 20 r. śm.)

2. WIZYTA DUSZPASTERSKA-Kolędaw KOŁBACZU (można zamawiać intencje)

Poniedz. g. 18 00- 

Wtorek g. 18 00- dziękczynna z okazji urodz. Adama 

Środa g. 18 00- + zrodz, Szczerba , Owsiany, Białous, Buturla

Spotkanie kandytatów i rodziców bierzmowanych

Czwartek g. 18 00- + Helena Frysztak ( 30 r. śm.)

Spotkanie rodziców komunijnych w szkole g. 18 00

Piątek g. 18 00- dziękczynna w 4 r. urodzin Ksawerego

Sobota g. 18 00- dziękczynna w 2 r. urodz. Marysi

ŻELEWO – środa g. 17 00-

DĘBINA- sobota g. 17 00- + Andrzej Barski ( od żałobników

3.III NIEDZIELA ZWYKŁA 26.01.2020 r. 

Kołbacz g. 8 30- dziękczynna z okazji 60 r. ur. Stanisławy i Wiesław 

Żelewo g. 10 00- + Antoni Dyszczyk (od żałobników ) 

Kołbacz g. 11 30- dziękczynna w 30 r. ślubu Ewy i Arkadiusza

poświęcenie świec dzieciom komunijnym

Dębina g. 13 00- + Kazimierz Swatowski ( od Ani i Mirka z Lutowa)

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców ;Ul.SZ.MNICHÓW 4C. 

Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela(6zł.)

Proszę o modlitwę w intencji szczęsliwych prac remontowych w naszej parafii!

Blogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej !

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz