Klasztor w Kołbaczu

Ogłoszenia 15 grudnia

Ogłoszenia 15 grudnia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.III NIEDZIELA ADWENTU- 15.12.19 r. Ofiary na remont kościoła w Kołbaczu.

Kołbacz g. 8 30- + Paweł , Janina i zm. z rodzinyKiedrzyn 

Żelewo g. 10 00- + rodziców; Adam i Marta Pasternak 

Kołbacz g. 11 30- + Józef ( 6 r. śm.) i zm. teściów 

Dębina g. 13 00- + Kazimierz Swatowski (od Henii i Janusza z rodz.). 

2. Msze św.w tygodniu w Kołbaczu;

RORATY dla dzieci Poniedziałek , Wtorek, Środa -zakończenie 

; Lampiony , serduszka z dobrymi uczynkami -losowanie figurekNMP

Poniedz. !g. 19 00- + Piotr ( 35 r. śm.) – roraty dla dzieci

Wtorek-SPOWIEDŹ -KOŁBACZ od g. 17 00,DĘBINA g. 17 00, ŻELEWO g. 17 30

g. 18 00- + Tadeusz – roraty dla dzieci 

Środa g. 18 00- + Joannna zakończenie rorat dla dzieci

Piątek g. 18 0- + Karol Jaskuła 9 int. żałobników 

Sobotag. 11 00Spotkanie ministrantów –na plebanii

g. 18 00-+ Elżbietai ( w r. śm.) i Zbigniew Lipscy

ŻELEWO ; Środa g. 17 00- Nie ma !

3. IV NIEDZIELA ADWENTU- 22.12.2019 r.

Kołbacz g. 8 30- + Adam Dawidowicz i zm. rodziców

Żelewo g. 10 00- + Czesław i zm. z rodziny 

Kołbacz g. 11 30- + Zbigniew + + rodziców i teściów 

Przyjęcie do grona minstrantów – Dominika Głowackiego 

Dębina g. 13 00- + Maria Mroczek

4.Dziękuję za wszelkie dobro; za ofiary,( zwłaszcza na remont),za opiekę nad światynią, za tydzień proszę o posprzątaniemieszkańców ;

Ul. SZ.. MNICHÓW 2 A i B – na święta.

Zachęcam do czytaniaprasy katolickiej; Gość Niedzielny, Niedziela

Kartki świąteczne duża – 2,20 zł i mała 0,60 zł..

Świece Caritas „ wigilijne dzieło pomocy dzieciom) -duże- 15 zł i małe-6 zł

Proszę o modlitwę w intencji spraw związanych z remontem naszego kościoła

Blogosławieństwa Bożego I opieki Matki Bożej na każdy dzień!.

Szczęść Boże !

Ks. Proboszcz