Klasztor w Kołbaczu

Najnowsze wpisy

Liturgia na 20 listopada

Liturgia na 20 listopada

Ewangelia (Łk 23, 35-43) Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». Szydzili z Niego i żołnierze; […]

Ogłoszenia na 20 listopada

Ogłoszenia na 20 listopada

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1. UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHSWIATA 20.11.2022 r- zakończenie roku kościelnego Kołbacz g. 8 30- + Kazimiera, Zygmunt , Stanisław Żelezny, + Krystyna Karbowniak, + Przemek Pinkosz  wypominki 61-80 Żelewo g. 10 00- +Helena, Sergiusz Kućko, +Stefan Brażałowicz wypominki Kołbacz g. 11 30- + Adam […]

Liturgia na 13 listopada

Liturgia na 13 listopada

Ewangelia (Łk 21, 5-19) Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był […]

Ogłoszenia na 13 listopada

Ogłoszenia na 13 listopada

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1. XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 13.11.2022 r- Dzień pomocy Kościołom Prześladowanym (Ukraina) – Puszka Caritas Kołbacz g. 8 30-+zm. z Róży św.M.Magdaleny + Elżbieta Lipska  wypominki 61-80 Żelewo g. 10 00-+ zm. z rodziny  wypominki Kołbacz g. 11 30-+ Stanisław Kujawski ( 22 r. śm.) wyp.81-100 Dębina […]