Klasztor w Kołbaczu

O Klasztorze

Ogłoszenia na 6 stycznia

Ogłoszenia na 6 stycznia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1OBJAWIENIE PAŃSKIE-Trzech Króli06.01.2019r. pośw. wody, kredy, kadzidła Kołbacz g. 8 30- + Zdzisław ( brat) Żelewo g. 10 00-+ rodzice ; Genowefa, Kazimierz  Kołbacz g. 11 30- dziękczynna w 20 r. urodzin Bartosza Dębina g. 13 00- + Michał Falkowski ( 6 r. […]

Liturgia na 29 lipca

Liturgia na 29 lipca

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeże zboże w worku. On zaś rozkazał: “Podaj ludziom i niech jedzą!” Lecz sługa jego odrzekł: “Jakże to rozdzielę między stu ludzi?” A on odpowiedział: “Podaj ludziom i niech […]

Historia Opactwa

Historia Opactwa

Opactwo cystersów w Kołbaczu – zespół klasztorny pocysterski, XIII-XVI w., w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo, we wsi Kołbacz nad Płonią. Jeden z najcenniejszych zabytków architektury gotyku ceglanego na Pomorzu Zachodnim. Do Kołbacza cystersi przybyli na zaproszenie Warcisława II Świętoborzyca z […]