Klasztor w Kołbaczu

O Klasztorze

Liturgia na 28 kwietnia

Liturgia na 28 kwietnia

1. czytanie (Dz 5, 12-16) Wiara, która uzdrawia Czytanie z Dziejów Apostolskich Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. […]

liturgia na 17 marca

liturgia na 17 marca

1. czytanie (Rdz 15, 5-12. 17-18) Bóg zawiera przymierze z Abrahamem Czytanie z Księgi Rodzaju Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu […]

Liturgia na 6 stycznia

Liturgia na 6 stycznia

1. czytanie (Iz 60, 1-6) Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą Czytanie z Księgi proroka Izajasza Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego […]

Ogłoszenia na 6 stycznia

Ogłoszenia na 6 stycznia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1OBJAWIENIE PAŃSKIE-Trzech Króli06.01.2019r. pośw. wody, kredy, kadzidła Kołbacz g. 8 30- + Zdzisław ( brat) Żelewo g. 10 00-+ rodzice ; Genowefa, Kazimierz  Kołbacz g. 11 30- dziękczynna w 20 r. urodzin Bartosza Dębina g. 13 00- + Michał Falkowski ( 6 r. […]