Klasztor w Kołbaczu

Liturgia

Liturgia na 4 grudnia

Liturgia na 4 grudnia

Ewangelia (Mt 3, 1-12) Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka izajasza, […]

Liturgia na 27 listopada

Liturgia na 27 listopada

Ewangelia (Mt 24, 37-44) Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za […]

Liturgia na 20 listopada

Liturgia na 20 listopada

Ewangelia (Łk 23, 35-43) Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». Szydzili z Niego i żołnierze; […]

Liturgia na 13 listopada

Liturgia na 13 listopada

Ewangelia (Łk 21, 5-19) Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był […]